Webináre | Psychologické témy

  • Poruchy správania, ADHD

  • Pochvala a tresty

  • Prezentačné zručnosti u pedagógov

  • Práca s „problémovým“ žiakom a i.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Aktuálne webináre

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov