Webináre | Špeciálno pedagogické témy

  • Školská zrelosť
  • Práca so žiakom s ŠVP
  • Tvorba individuálneho vzdelávacieho plánu
  • Podporné opatrenia na základnej škole  
  • Logopedické témy
  • Začleňovanie žiakov s ŠVP
  • Práca so žiakmi s OMJ a i.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Aktuálne webináre

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov