Webinár > Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1.stupni ZŠ

Počas webinára poukážeme na jazykové deficity u žiakov s poruchou výslovnosti, s narušeným vývinom reči. Budeme sa venovať námetom a konkrétnym cvičeniam na rozvíjanie týchto deficitov podľa jednotlivých jazykových rovín (lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko-fonologickej), súčasťou budú aj pracovné listy a zošity pre žiakov  1. stupňa s NKS (fixácia hlásky R, diferenciácia sykaviek v písanom texte, texty na precvičovanie sykaviek). V závere webinára ponúkneme odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení.

Lektor:

PhDr. Denisa Bödöková

Dátum:

31. 8. 2022
18:00-20:00

Cena:

s DPH (21%): 16 EUR
bez DPH: 12.64 EUR

Pre registráciu na tento webinár musíte byť prihlásení!
PRIHLÁSIŤ SA

Viac informácií

Vzdelávací webinár pre každého záujemcu pre rozšírenie svojej pedagogickej kvalifikácia.

  • 70 minútová prednáška na vybranú tému
  • Erudovaný lektor 
  • Zdieľanie skúseností, online chat s lektorom kurzu 
  • Materiály z webinára – prezentácia, video k opakovanému prehrávaniu 
  • Osvedčenie o absolvovaní webinára, ktoré si môžete stiahnuť už na  druhý deň po absolvovaní webinára
  • Kvalitné vzdelávanie z pohodlia Vášho domova 

Online webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova. Budete potrebovať  len pripojenie na internet.

Po objednaní a zaplatení webinára si môžete spustiť webinár v deň a čas konania vo svojom účte – môj účet/sledovať webinár.

Webinár je možné objednať na účastníka alebo na zamestnávateľa, v obidvoch prípadoch Vám vystavíme faktúru.

 V prípade otázok sa môžete obrátiť na e-mail: vlavici.slovensko@vlavici.cz

Všeobecné informácie:

·       Webináre sa vysielajú na našej vlastnej platforme, neje potreba inštalovať žiadny program, vysielanie online webinára môžete sledovať vo svojom účte.

·       K sledovaniu webinára nepotrebujete kameru ani mikrofón, dotazy uvádzate prostredníctvom online chatu s lektorom webinára.

·       V prípade neúhrady objednaného webinára budeme postupovať podľa zákonných noriem podľa obchodných a storno podmienok.

Informácie k platbe:

     Po objednaní webinára príde automatické potvrdenie na e-mail.  

Pokiaľ účastník objednáva webinár na zamestnávateľa /školu, škôlku či inú inštitúciu/, príde mu faktúra, ktorú musí predať inštitúcii na úhradu, faktúra má splatnosť 7 dní od vystavenia.

Pokiaľ účastník objedná webinár na seba, je nutné vykonať úhradu a odoslať potvrdenie na e-mail vlavici.slovensko@vlavici.cz