Blog

Sme multimediálne vzdelávací portál, pre pedagógov, žiakov a ich rodičov, ktorý vznikol v auguste 2016 a ponúka multimediálne vzdelávacie prostredie, interaktívne výkladové hodiny a cvičenie, učebné pomôcky, online semináre a vzdelávanie, poradenstvo, vzdelávanie žiakov s OMJ, doučovanie, jazykové kurzy, pobyty pre deti a mnoho ďalšieho.

KATEGORIE: Všetky Špeciálna pedagogika Informácie