Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

KATEGORIE:

Špeciálno pedagogické témy Psychologické témy Pedagogické témy

Najnovšie webináre

Prevencia a riešenie šikanovania v prostredí ZŠ

24. júla
18:00-20:00

Webinár sa venuje samotnému fenoménu šikanovania a jeho internetovej podobe - kyberšikanovaniu. Zameriava sa na  odhalenie, prevenciu a riešenie tohto negatívneho javu v prostredí základných škôl. V neposlednom rade bude hovoriť aj o podpore pozitívnych vzťahov v triedach a rozvoji prosociálneho cítenia v deťoch a mladých ľuďoch. 

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 19 EUR

Argumentácia a argumentačné fauly

31. júla
18:00-20:00

Argumenty a argumentácia. Sprevádza nás celý život. Argumentujeme v práci, v rodine, v škole, v partnerských vzťahoch ako aj v manželstve. Dnešná komplikovaná doba je zameraná hlavne na rýchlosť a efektivitu a z argumentácie sa stáva sťažnosť alebo prosba. V školách na všetkých stupňoch tomu nie je inak. Vedieť správne argumentovať je základom inteligentnej diskusie ako aj riešenia problému ale hlavne – pochopenia a rešpektovania jedného k druhému. Vysvetlíme si, čo je to argumentácia, predstavíme si základné argumentačné fauly, uvedieme príklady argumentácií ako aj prácu s EQ pri argumentačnom „súboji“ a mnoho iného. 

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 19 EUR

Adaptácia dieťaťa na materskú školu hravou formou

7. augusta
18:00-20:00

Webinár poskytne množstvo rád, nápadov, aktivít, cvičení a metodických materiálov na výchovno-vzdelávacie činnosti pre najmenšie deti, ktoré môžu používať počas celého školského roka.

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 19 EUR

Deti robia chyby – a to je správne

7. augusta
18:00-20:00

Chyba. Toto slovo počujem niekedy až príliš často. Dnešná spoločnosť chyby nemá rada, v školách i rodinách je slovo chyba strašiakom pre deti všetkých vekových kategórií. Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak chyba je vlastne úspechom? Čo ak pomocou chýb dokážeme identifikovať problémy a riešiť ich? Riadim sa heslom: Na chybách sa učíme. Chyby nás posúvajú vpred a otvárajú nám dvere do lepšieho sveta. Pomocou chýb čelíme novým výzvam. Pomocou prezentácie si povieme, čo sú to chyby, ako ich využiť vo svoj prospech, ako obrátiť chybu v úspech, ako sa učiť na chybách a mnoho iného.

Lektor: Mgr. Peter Kolesík

Cena: 19 EUR

Podporné opatrenia v škole- ako ich správne nastaviť

7. augusta
20:00-22:00

Systém podporných opatrení je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Školy naň nabehnú postupne tak, aby to nenarušilo ich bežný chod. Do roku 2026 majú byť podporné opatrenia štátom garantované a finančne podporované. Doteraz sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba priznávala iba skupine detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním. Cieľom úpravy bolo rozšíriť tieto potreby  o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa,. Ako sa vedieť orientovať v rámci PO a pre koho sú určené bude témou dnešného stretnutia.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 19 EUR

Konkrétne úlohy na rozvoj kritického myslenia

14. augusta
18:00-20:00

O rozvoji kritického myslenia sa veľa rozpráva, ale nástroje na jeho rozvoj nie sú časté. Cieľom je dať učiteľom ukážky, ktoré dokáže úspešne využiť, prípadne aj rozvinúť vo vlastných predmetoch.

Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena: 19 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov

Záznamy webinárov

Ako riešiť konfliktné situácie medzi deťmi

17. júla
18:00 - 19:10

Konflikt, kedy je prekážkou a naopak kedy je vhodný? Krátka definícia a priblíženie si témy konflikt (intrapersonálny, interpersonálny). Vznik a príčina konfliktov na 1. a 2. stupni ZŠ. Vhodné témy, odporúčania a aktivity na predchádzanie konfliktov v triede.

 

Lektor: Mgr. Dominika Spodniaková

Cena: 12 EUR

Žiak s Poruchou autistického spektra (PAS) v praxi školstva – „Ako vzdelávať autistu či Aspergera?“

17. júla
20:00-22:00

Žiakov s diagnózou ako autizmus, Aspergerov syndróm...pribúda. Vo webinári získate vhľad do problematiky , ale najmä praktické rady, tipy ako pracovať so žiakom s PAS a ako spolupracovať s jeho rodičmi. Čo má vedieť učiteľ/asistent učiteľa o žiakovi s PAS a prečo je to dôležité?

Seminár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Webinár je určený pre pedagogických pracovníkov a ďalších záujemcov o prednášané témy.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 19 EUR