Webináre

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

vlavici.cz DVPP a webináře

Zvyčajná dĺžka seminára je 70 minút

Materiály v elektronickej podobe

Online podpora na 3 mesiace

Najnovšie webináre

Objednajte si naše pomôcky
Vstúpiť do eshopu

Oblasti v ktorých vzdelávame

Špeciálno pedagogické témy

 • Školská zrelosť
 • Práca so žiakom s ŠVP
 • Tvorba individuálneho vzdelávacieho plánu
 • Podporné opatrenia na základnej škole  
 • Logopedické témy
 • Začleňovanie žiakov s ŠVP
 • Práca so žiakmi s OMJ a i.

Psychologické témy

 • Poruchy správania, ADHD

 • Pochvala a tresty

 • Prezentačné zručnosti u pedagógov

 • Práca s „problémovým“ žiakom a i.

Medailónky našich odborníkov

Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a…
Psychologička, školská psychologička, lektorka. Absolventka vysokoškolského…
Vysokoškolský učiteľ, informatik, odborník na znalostný manažment a kritické myslenie, autor…
Klinický psychológ, psychoterapeut Vyštudovala jednoodborovú psychológiu…
Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Profesijné skúsenosti…
Prekladateľ,učiteľ angličtiny, konzultant, poradca a coach. Vyštudoval prekladateľstvo a…
Logopéd Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som…
Pedagóg, vedúca metodického združenia, Vyštudovala strednú pedagogickú a sociálnu…
Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.…
Koordinátorka individuálnej činnosti a inklúzie v MŠ

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR