O projekte

Sme vzdelávací portál pre pedagógov, žiakov a ich rodičov, ktorý vznikol v auguste 2016 a ponúka multimediálne vzdelávacie prostredie, interaktívne výkladové hodiny a cvičenia, učebné pomôcky, online semináre a vzdelávanie, poradenstvo a vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a pre žiakov s odlišným materinským jazykom.

Našou víziou je modernizovať české školstvo a ponúknuť vzdelávanie štandardom 21. storočia. Viac o projekte

vlavici.cz o projektu
2015
Poradenstvo v oblasti špecifických porúch učenia a správania

Multimediálne vzdelávanie, vyučovanie pomocou IPadov na prvom stupni ZŠ
2016

2017
Didaktické pomôcky pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, tvorba prehľadových tabuliek učiva

Multimediálne vzdelávanie – tvorba výukových hodín, interaktívnych cvičení
2018

2019
Predstavenie projektu

Prechádzame aj na Slovensko
2020

O autorovi projektu

PhDr. Martin Staněk

Pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, lektor

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, kvalifikáciu si doplnil aj pre výkon funkcie výchovného poradcu. Pracuje ako učiteľ a výchovný poradca na základnej škole a špeciálny pedagóg v špeciálne pedagogickom centre pre žiakov s postihnutím.

Profesijne sa zaoberá vzdelávaním žiakov so špecifickými poruchami učenia, reedukáciou špecifických porúch učenia a začleňovaním žiakov s odlišným materským jazykom do českého prostredia. Vo voľnom čase sa venuje divadlu a herectvu, vedie divadelný súbor a v rámci svojej profesie sa zameriava na dramaterapiu u žiakov s kombinovaným postihnutím.

PhDr. Martin Staněk - autor portálu vlavici.cz

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR