Lektor

PhDr. Eva Baková

Klinický psychológ, psychoterapeut

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu I. a II. stupňa, atestácia z klinickej psychológie, ukončila psychoterapeutický výcvik v KBT, potrebnú kvalifikáciu si doplnila i pre výkon práce s deťmi: ročný výcvik v BFB, ďalšie špecifické kurzy pre diagnostiku a psychoterapiu detí. Pracuje ako klinický psychológ na akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Profesne sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, psychoterapiou u detí a dospievajúcich s diagnózami zaradenými pod klasifikáciu psychiatrických chorôb (poruchy správania, autizmus, poruchy príjmu potravy, závislosti, ADHD, neurotické poruchy atď.) a poradenstvom pre rodiny, vychovávatelov a učiteľov. Vo voľnom čase sa venuje rodine, športovej činnosti (beh, cyklistika, crossfit) a čítaniu kníh s historickým zameraním.

PhDr. Eva Baková

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR