Lektor

PhDr. Ľubomíra Dunčáková

Psychologička, školská psychologička, lektorka.

Absolventka vysokoškolského jednoodborového štúdia psychológie. Kvalifikáciu si doplnila o postgraduálne štúdium školskej psychológie a doplňujúce pedagogické vzdelanie. Repertoár svojich profesionálnych zručností si neustále rozširuje absolvovaním rôznych kurzov, výcvikov, školení: napr. Kurz hypnoterapie, Terapeutický výcvik v prístupe Snoezelen, kurz diagnostiky v metóde Benaudira, kurz INPP, kurz Bilateralnej integrácie, Tréning fonematického uvedomenia podľa Eľkonina, vývik v Metóde dobrého štartu, kurz v metóde SFUMATO, dlhodobé sociálno – psychologické výcviky v oblasti prevencie…

Je členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a držiteľkou Národnej ceny kariérového poradenstva  za rok 2014 – za dlhoročný praktický prínos v tejto oblasti. Vyše 35 rokov pracuje ako psychologička v rezorte školstva: ako poradenská psychologička v centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, ako školská psychologička v základnej škole, v súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v centre špeciálnopedagogického poradenstva pre deti s rôznym druhmi postihnutia. U klientov od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (po skončení vysokej školy) pomáha riešiť dopad ich vývinového oneskorenia, zdravotného obmedzenia, postihnutia na ich osobnostný vývin, na ich výkon v edukácii na budúce uplatnenie sa na trhu práce a zapojenie sa do života. Poradenstvo poskytuje aj rodičom klientov a ich pedagógom. Pôsobí v teréne všetkých typov škôl: materských, základných, stredných a vysokých škôl.

 

V mimopracovnom čase  pôsobí ako lektorka a terapeutka špeciálnych aktivit v detskom vzdelávacom centre, kde využíva najnovšie špeciálne pomôcky a postupy.

PhDr. Ľubomíra Dunčáková

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR