Lektor

PhDr. Denisa Bödöková

Logopéd

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som vyštudovala odbor klinická logopédia. Po ukončení vysokej školy som odborné skúsenosti nadobudla na pozícii školského logopéda v Osobitnej škole internátnej pre nehovoriacich v Topoľčanoch. Aktuálne pracujem ako samostatný odborný zamestnanec, logopéd, v CŠPP v Rožňave. Počas svojej praxe som sa zúčastnila viacerých kurzov a školení SAL, medzinárodných konferencií SAL, rôznych seminárov aj iných vzdelávacích inštitúcií.

Súčasné odborné  zameranie:diagnostika a terapia detí s poruchami výslovnosti, narušeným vývinom reči, s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s autizmom, špecifickými poruchami učenia.

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR