ZÁZNAMY WEBINÁROV

Ponúkame Vám už odvysielané webináre, ktoré bolo možné sledovať online. Môžete si vybrať z lektorovaných prednášok, ktoré sme uskutočnili. Ponúkame aktuálne pedagogické, psychologické a špeciálno–pedagogické témy prednášané našimi erudovanými lektormi.

14

Webinárov

9

Spolupracujúcich pedagógov

AKTUALITY

PREZENTACIA V LAVICI

NEWSLETTER

MULTIMEDIÁLNE PROSTREDIE

Pripravujeme pre Vás od júna 2020.

NAŠI PRISPIEVATELIA

Predstavujeme Vám našich lektorov, odborníkov z praxe, ktorí vedú naše webináre a kurzy

Blog

Novinky, články a informácie z nášho života.

Nadané dieťa? Akými znakmi spoznám nadané dieťa?

Jemu sa to podarilo…“ konštatuje pani učiteľka po príchode do kabinetu a usmieva sa na kolegyňu. Rozpráva  historku z hodiny matematiky a farebne opisuje ako žiak Jozef (5. trieda) zvládol vypočítať všetky príklady ako prvý, a ešte vyžadoval pozornosť pani učiteľky. Takto nejako by to mohlo začať, musíme si však uvedomiť, že väčšina rozumovo nadaných detí prejavuje už od ranného veku nejakú schopnosť poznávania, ktorá sa prejavuje v dobrej pamäti, rýchlym myslením alebo  sústredenou pozornosťou. 

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR