Webináre | Archív

Ponúkame vzdelávanie formou online seminárov na vybrané pedagogické, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne a ďalšie témy prednášané skúsenými odborníkmi z praxe z pohodlia Vášho domova. A to všetko z pohodlia Vášho domova.

Po náročnom pracovnom dni ponúkame online semináre, stačí sa len prihlásiť na vybraný seminár a získať cenné informácie z vybranej témy. Počas webinára je priestor na Vaše otázky, semináre sú zároveň recenzované ďalším odborníkom z praxe. Po webinári máte prístup k materiálom a možnosť opätovne si prehrať záznam.

Po absolvovaní webinára získa každý účastník osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie, online podporu na 3 mesiace a materiály k preberanej téme.

Archív webinárov

Porucha opozičného vzdoru

8. februára
18:00 - 19:10

V kontakte s dieťaťom nezriedka narazíme na odpor, pasivitu, či akékoľvek cielené odmietanie spolupracovať. Obvykle sa takéto správanie pripisuje vývinovému obdobiu, akým je puberta. Áno, je v poriadku, ak dieťa v období dospievania prejavuje prirodzenú potrebu sebapresadenia a kritického myslenia. Ako však rozpoznať, že určité správanie už presahuje medze "zdravého" vývinu a kedy sa už stretávame s poruchou opozičného vzdoru? Vo webinári nahliadneme do jej základných faktov a zodpovieme si možnosti vhodných prístupov, ako dieťa z opozície "pritiahnuť" bližšie k sebe.

Lektor: PhDr. Eva Baková

Cena: 12 EUR

Testy školskej zrelosti

7. februára
19:00 - 20:10

Medzi najvýznamnejšie vývinové obdobia pre dieťaťa je práve nástup do školy. Dieťa opúšťa svet hier a malo by sa prispôsobiť povinnostiam a novému životu v novom kolektíve. Škola predstavuje pre dieťa situáciu, v ktorej sa uplatňuje predovšetkým svojim výkonom a podľa neho sa mu dostáva ocenenia. Preto je dôležité, aby malo od začiatku všetky predpoklady k dobrému výkonu. Problémy, alebo zlyhanie hneď na začiatku školskej dochádzky dieťa demotivujú, môžu  narušiť jeho sebavedomie a poznačiť tak celú školskú dráhu a jeho osobnosť . Preto pred  nástupom do školy je potrebné zhodnotiť celkovú úroveň dieťaťa a následne zvážiť jeho vyspelosť vo všetkých oblastiam, ktorým sa budeme bližšie venovať vo webinári.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Lektor: Mgr. Denisa Maslíková

Cena: 12 EUR

Diagnostika grafomotorických porúch

7. februára
18:00 - 19:10

Grafomotorika a jej posudzovanie je dôležitou súčasťou diagnostiky pri posudzovaní školskej zrelosti. Diagnostika v poradenskej práci považuje zoznámenie sa detí s novými, zaujímavými činnosťami, ktoré vytvárajú priestor pre vlastnú hru, sebarealizáciu, rozvoj fantázie, kreativity, rozumového poznania ako saturáciu prirodzených potrieb dieťaťa. Webinár je zameraný na význam grafomotoriky v predškolskej diagnostike s dôrazom na predškolský vek. Zameriame sa na diagnostické metódy v predškolskom vzdelávaní a na vývojové fázy výtvarného prejavu a grafomotoriky, čo je to dysgrafia a aký je rozdiel medzi pohlaviami  grafomotorických poruchách a ich diagnostikovaní. Webinár je určený pre pedagógov v predprimárnych zariadeniach.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

Hra ako podpora pozitívnych vzťahov v triede

6. februára
18:00 - 19:10

Vo webinári  si povieme o dôležitosti hier pri vytváraní pozitívnych vzorcoch správania sa žiakov v triede. Budeme si hovoriť o konkrétnych hrách, ktoré rozvíjajú pozornosť, empatiu, spolupatričnosť. Predstavíme si hry, ktoré zmierňujú agresivitu u žiakov i tie, ktoré im pomôžu k sústredenosti a rozvíjajú pamäť.

Lektor: Mgr. Miroslava Priatková

Cena: 12 EUR

Reč dieťaťa vo veku 3-4 rokov

2. februára
19:00 - 20:10

Webinár určený pre učiteľov MŠ, rodičov.  Stručný prehľad vývinových hľadísk z pohľadu všetkých jazykových rovín (výslovnosť, gramatika, porozumenie, pragmatika). Úskalia a komunikačné stratégie na rozvíjanie reči v tomto období. Praktická časť - námety, hry a logopedické pomôcky vhodné pri práci s dieťaťom v MŠ. 

Lektor: PhDr. Denisa Bödöková

Cena: 12 EUR

Žiaci so ŠVVP - praktické rady do výuky

1. februára
19:00 - 20:10

Okrem bežných žiakov, na ktorých platia bežné vyučovacie postupy navštevujú ZŠ žiaci, u ktorých sú bežné vyučovacie postupy neefektívne, až neúčinné.  Práca s týmito žiakmi si vyžaduje odlišný pedagogický prístup, pretože títo žiaci sa nevedia prispôsobiť niektorým našim požiadavkám a očakávaniam. Na našom stretnutí si povieme konkrétne rady a postupy, ako so žiakmi so ŠVVP postupovať.

Lektor: Mgr. Andrea Koristeková

Cena: 12 EUR

Dyslexia - praktické rady nielen do výučby

31. januára
19:00 - 20:10

Tréning čítania je účinnejší vtedy, ak je realizovaný zaujímavými metódami, ktoré dieťa robí rado...Kto je dyslektik? Ako mu môže pomôcť rodič a ako pedagóg? Kedy začať a akým spôsobom? Príklady z praxe, pomôcky...

Na tieto a ďalšie vaše  otázky odpovie lektorka počas webinára  v prezentácii aj prostredníctvom chatu.

Lektor: PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová

Cena: 12 EUR

Zábavné a poučné pokusy v MŠ

26. januára
18:00 - 19:10

Pokusy sú pre deti veľmi atraktívne. Čo tak ich zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu a tým deťom priblížiť a rozšíriť poznatky. Ukážeme si množstvo pokusov, ktoré podporia u detí nielen fantáziu a tvorivosť

 

 

Lektor: Mgr. Soňa Nemečkay

Cena: 12 EUR

Detská jóga ako prvok na skľudnenie detí s ADHD

25. januára
18:00 - 19:10

Hravou formou si priblížime prácu s dychom pri uvoľnení napätia a odstránení roztržitosti detí.

Jednotlivé cviky môžu pomôcť učiteľom pri vzdelávacom procese. Dajú sa ľahko aplikovať v rámci vyučovania. Deti nenásilnou formou svojou fantáziou, predstavivosťou a cvikmi na zlepšenie kapacity dýchania sa uvoľnia. Pocítia vnútornú harmóniu  a kľud.

Pre lepšiu koncentráciu použijeme pomôcku -obľúbenú plyšovú hračku, ktorú zoberieme na lúku plnú kvetov. Budeme sa plaviť na loďke, ukážeme jej krajinu z dronu, pohojdáme ju a stretneme rôzne zvieratká.

Deti sa sústredia sa na uvedomenie dychu, jeho lokalizáciu a tým sa uvoľnia. Zároveň si spevnia chrbtové svaly.

Uvoľnené deti budú lepšie spolupracovať vo výchovnom procese.

Lektor: Ing., Bc. Ivona Mokcsay Končeková

Cena: 12 EUR

Diagnostika detského výtvarného prejavu

24. januára
18:00 - 19:10

Kresba je v živote dieťaťa dôležitá a magická. Dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva, je odrazom jeho skúseností, ale napovie aj to, či sa vyvíja správne. Slúži ako diagnostická pomôcka, metóda terapie, či ako spôsob klinickej práce. Pre dieťa je kresba veľmi príťažlivou, no na druhej strane, náročnou intelektuálnou činnosťou, zložitým systémom s hlbokým významom. Počas webinára, ktorý je určený nie len pre všetkých pedagógov materských a základných škôl (najmä 1.stupeň), vychovávateľov, ale aj rodičov a psychológov, či terapeutov, si uvedieme vývinové štádia detskej kresby, diagnostické aspekty a testovanie detskej kresby, pričom záver ponúkne aj kritéria hodnotenia detského výtvarného prejavu s dôrazom na rôzne prvky a znaky v kresbe.

Lektor: Mgr. Stanislava Slováková

Cena: 12 EUR

4 567

Vzdelaných pedagógov

127

Webinárov

12

Spolupracujúcich pedagógov