Webinář

Humor vo vzdelávaní

Pedagogické vedy venujú veľa pozornosti obsahu (s cieľom vybrať ho adekvátne k intelektuálnemu rozvoju žiaka) a didaktike (prispôsobiť mu formu podania). Menej sa venujú celkovému rozvoju osobnosti, tomu, ako daný predmet k nej prispieva. Žiaci vnímajú poznatky izolovane, čím vzniká výrazná priepasť najmä medzi prírodnými a humanitnými disciplínami.

 Vo webinári ukážeme, ako preklenúť túto priepasť vhodne voleným – neformálnym a zábavným – prístupom, využívajúcim väzby medzi predmetmi. Humor tu slúži ako „psychoterapia“ chrániaca žiakov pre psychickou únavou, dovoľujúca vidieť učebnú látku z inej perspektívy a zároveň vyjasňujúca väzby medzi – na prvý pohľad – vzdialenými pojmami.

Informace o webinári

Lektor:

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena s DPH (21%): 16 EUR
Cena bez DPH: 12.64 EUR
Popis:

Pripravili sme pre Vás prázdninový vzdelávací cyklus - Prázdninové vzdelávacie stredy 2021

Cyklus prednášok aktuálnych pedagogických, psychologických, špeciálne pedagogických a logopedických tém pre pedagógov a širokú verejnosť.

  • 120 minútová prednáška na vybranú tému
  • Erudovaný lektor 
  • Zdieľanie skúseností, online chat s lektorom kurzu 
  • Materiály z webinára – prezentácia, video k opakovanému prehrávaniu 
  • Osvedčenie o absolvovaní webinára, ktoré si môžete stiahnuť už na  druhý deň po absolvovaní webinára
  • Kvalitné vzdelávanie z pohodlia Vášho domova 

Online webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova. Budete potrebovať  len pripojenie na internet.

Po objednaní a zaplatení webinára si môžete spustiť webinár v deň a čas konania vo svojom účte – môj účet/sledovať webinár.

Webinár je možné si objednať na účastníka alebo na zamestnávateľa, v obidvoch prípadoch Vám vystavíme faktúru.

 V prípade dotazov sa môžete obrátiť na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Všeobecné informácie:

·     Webináre sa vysielajú na našej vlastnej platforme, neje potreba inštalovať žiadny program, vysielanie online webinára môžete sledovať vo svojom účte.

·     K sledovaniu webinára nepotrebujete kameru ani mikrofón, dotazy uvádzate prostredníctvom online chatu s lektorom webinára.

·     V prípade neúhrady objednaného webinára budeme postupovať podľa zákonných noriem podľa obchodných a storno podmienok.

Informácie k platbe:

      Po objednaní webinára príde automatické potvrdenie na e-mail.  

Pokiaľ účastník objednáva webinár na zamestnávateľa /školu, škôlku či inú inštitúciu/, príde mu faktúra, ktorú musí predať inštitúcii na úhradu, faktúra má splatnosť 7 dní od vystavenia.

Pokiaľ účastník objedná webinár na seba, je nutné vykonať úhradu a odoslať potvrdenie na e-mail platby@vlavici.cz.

 

Datum:
7. 7. 2021 18:00-20:00

Pro registraci na tento webinář musíte být přihlášeni!
PRIHLÁSIŤ SA

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR