Webinář

Dieťa s poruchou výslovnosti – artikulačné a fonologické ťažkosti v reči

V tomto webinári sa budeme venovať otázke narušeniu zvukovej roviny reči (dyslália). Poukážeme na artikulačné a fonologické ťažkosti v reči dieťaťa. Keďže k najčastejším odchýlkam vo  výslovnosti u detí v MŠ patrí chybná výslovnosť hlások CSZ a ČŠŽ, hlásky L a hlásky R tak si uvedieme postupy a metódy uplatňované v terapii. Ponúkneme ukážku prípravných cvičení na vyvodenie hlások, cvičenia sluchového vnímania a rozlišovania týchto hlások. Súčasťou webinára bude ukážka pracovných listov, pracovných zošitov a logopedických pomôcok pri fixácii a automatizáci týchto hlások v bežnej reči, príklady hier a aktivít pri trénovaní správnej výslovnosti.

Informace o webinári

Lektor:

PhDr. Denisa Bödöková

Cena záznamu: 6 EUR
Datum:
9. 6. 2021 19:00 - 20:10

Pro registraci na tento webinář musíte být přihlášeni!
PRIHLÁSIŤ SA

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR