Webinář

Znalostný manažment - príručka pedagóga

Poznatky, ktoré o svete máme, sú v princípe dvoch typov:

·       Explicitné (formálne, spravidla zachytené niektorou formou zápisu),

·       Tacitné (podvedomé, uložené iba v našich hlavách).

Náš vzdelávací systém je postavený primárne na rozvoji explicitných poznatkov, na ich zapamätaní a memorovaní. V dobe internetu sa dá k nim dostať pomerne jednoducho – okupujú web. V reálnom živote však riešime problémy kombináciou tacitných a explicitných poznatkov. Len tie nám povedia, čo vlastne máme na internete hľadať, prečo a čo si od nájdeného sľubujeme. Vo webinári sa budeme venovať metódam rozvoja tacitných poznatkov ako súčasti moderne chápaného vzdelávania, postaveného na aktívnej práci študenta a jeho spoluúčasti na vlastnom vzdelávaní.

Informace o webinári

Lektor:

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Cena záznamu: 6 EUR
Datum:
28. 4. 2021 19:00 - 20:10

Pro registraci na tento webinář musíte být přihlášeni!
PRIHLÁSIŤ SA

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR