Multimediálne prostredie

Prostredie so spracovanými materiálmi na výučbu pre pedagógov aj žiakov na interaktívne tabule, k výučbe na IPadoch, tabletoch, mobiloch a počítačoch. Možnosť využiť v rámci šablón II – zapojenie techniky do výučby ZŠ a využitie ICT pre vzdelávanie na ZŠ.

  • Ušetrenie času pedagogických pracovníkov (spracované výkladové hodiny)
  • Stovky vytvorených cvičení na opakovanie preberaného učiva, každý týždeň nové cvičenie na preberané témy
  • Automatické vyhodnocovanie cvičení, testov
  • Online podpora počas doby zakúpenej licencie

Možnosti financovania:

  • Šablóny II. – Aktivity rozvíjania ICT v ZŠ (2.II/15 Zapojenie ICT technika pre výučbu na ZŠ, 2.II/16 Využitie ICT pre vzdelávanie na ZŠ)
  • Grant – vzdelávanie žiakov s OMJ, integrácia cudzincov (žiakov z tretích krajín)
  • Odporúčanie ŠPZ (Od 2. stupňa PO je možné využiť na kúpu softwarového vybavenia v rozsahu 80 – 200 eur)

Pripravujeme prostredie pre pedagógov, žiakov a pre školy. Prostredie pre Vás spustíme v júni 2020. Pre viac informácií píšte na info@vlavici.cz.

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR