Lektor

Mgr. Veronika Kalinová

Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Profesijné skúsenosti nadobudla na poziciách školského a poradenského psychológa. Vo svojej práci sa venuje významu a rozvíjaniu čítania u detí, nadaným žiakom, vzťahovej väzbe, kritickému mysleniu.

Mgr. Veronika Kalinová

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR