Lektor

Mgr. Veronika Nemčoková

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Už počas strednej pedagogickej školy praxovala v CPPPaP a špeciálnych materských školách a zaoberala sa najmä deťmi s VPU a poruchami správania. Pracovala ako školská psychologička na základnej škole v Lučenci a neskôr pôsobila ako psychologička v CPPPaP vo Zvolene. Aktuálne je na materskej dovolenke. Má ukončený výcvik v systemickej rodinnej a párovej terapii a výcvik v bilaterálnej integrácií. Vo voľnom čase sa venuje športu, je lektorkou cvičenia pilates a pilates pre tehotné. Zaujíma sa aj o súvis pohybu a VPU, či životnej spokojnosti.

Mgr. Veronika Nemčoková

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR