Lektor

Mgr. Denisa Maslíková

Pedagóg, vedúca metodického združenia,

Vyštudovala strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu a učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Kvalifikáciu si ďalej dopĺňa rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje ako učiteľka v materskej škole, kde je aj vedúca metodického združenia. Za svoju tvorivú prácu bola odmenená certifikátom zo Štátneho pedagogického ústavu
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu,  Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO. Vo svojom voľnom čase sa venuje čítaniu a tvorbe výchovno- vzdelávacích a edukačných pomôcok na rozvíjanie osobnosti dieťaťa.

Zapojte sa do projektu

Vzdelávací portál V lavici, s.r.o. hľadá do svojho tímu pedagógov, odborníkov, lektorov a ďalších aktívnych účastníkov, ktorí by sa radi zapojili do nového projektu.

Ponúkame spoluprácu v oblasti vzdelávania, doučovanie žiakov, poradenstva, tvorby didaktických pomôcok i ďalšieho.

Dlhodobá spolupráca na zaujímavom projekte pre pedagógov, žiakov, školy, asistentov pedagóga i širokú verejnosť. Neváhajte nám ponúknuť svoje služby a pridať sa do projektu, ktorý nielen vzdeláva, ale aj pomáha každému, kto pomoc potrebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všetky práva vyhradené, Obchodné podmienky, GDPR